Utroskap grovt (§ 276)

Utro Dating I Alta - Norske Damer Arendal16. jun 2015 Det er tatt ut en foreløpig siktelse mot vedkommende for brudd på straffelovens paragraf 275 og 276. Begge handler om utroskap. Den første har en strafferamme på tre år. Den andre handler om grov utroskap der strafferammen er fengsel i inntil seks år. Når siktelsen omhandler grov utroskap har det blant  lettkledde norske damer Grove bedragerier. - Regnskapsovertredelser. - Konkurransekriminalitet. - Konkurskriminalitet. - Skatte-, avgifts- og tollunndragelser. - Kriminalitet knyttet til .. 276. Grov utroskap straffes med fengsel inntil 6 år. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraffen. Medvirkning straffes på samme måte. Ved avgjørelsen av om 256 (grovt underslag) og strl. § 275, jf. 276 (grov utroskap). Foretaksstraff i medhold av strl. § 48 a er også aktuelt, jf. annet ledd som bestemmer at stiftelser omfattes av begrepet foretak i første ledd. GENERELT OM BAKGRUNNEN FOR ANMELDELSEN. Straffeforfølgning er ikke noe mål i seg selv. Men etter seks års arbeid,  c-date review Det er gjort gjeldende at lagmannsretten har anvendt straffeloven tredje ledd uriktig når den bare dømte Øverbø for brudd på 276 a, jf. 276 b medvirkning til grov korrupsjon, og ikke også for brudd på 275, jf. 276 grov utroskap. Lagmannsrettens dom må derfor oppheves. Subsidiært er det anført at det er utmålt for lav straff. 11. nov 2011 Bostyrer skriver også at hvis beløpet i realiteten skulle være et lån, så vil det rammes av straffelovens paragraf 276, jamfør 275, som omhandler grovt utroskap. Borevisor Bjørn Sti konkluderer med at selskapets revisor kan kritiseres, da han burde ha fratrådt på et tidligere tidspunkt. Les mer i dagens utgave 

og grov økonomisk utroskap (straffeloven § 275 jf § 276) til verdier for til sammen 70 millioner kroner. I følge tiltalen skal den tidligere vannverkssjefen grovt ha utnyttet sitt verv til å skaffe seg betydeiige økonomiske fordeler. 0 SINTEF Petroleumsforskning AS. I februar 2007 tok ØKOKRIM ut tiltale for grov korrupsjon mot en 4. jul 2015 Siktelsene omfatter brudd på paragrafene 271, 276, 317 og 283 i straffeloven, henholdsvis grovt bedrageri, økonomisk utroskap, hvitvasking og unndragelse fra konkursbo. LES MER: SOS Rasisme siktet for bedrag og falsk forklaring. Dobbeltdømt. SOS Rasisme er tidligere dømt for medlemsjuks to ganger  h kvinner søker menneske Ved grovt underslag er strafferammen fengsel i inntil 6 år. Om skillet mellom simpelt og grovt underslag viser jeg til punkt 2.1.2, da vurderingen i det vesentlige er lik som ved bedrageri. 2.3. Økonomisk utroskap. Utroskap straffes etter straffeloven § 275, og grovt utroskap etter § 276. Utroskap kan begås av den som «styrer 5. mar 2016 Mannen som da var ansatt i Salangen kommune ble siktet for grov utroskap etter paragraf 276 i straffeloven. Ifølge politiadvokat Mona Madsen er han siktet for å tilegne seg IKT-utstyr til en samlet verdi av 1,3 millioner kroner fra Salangen kommune i perioden 2007 til 2014. – I denne saken blir det grovt  norske dating apper job 193/05 Misnøye med verdivurdering | Reklamasjonsnemnda for 18. feb 2003 Det ville være overtredelse av Straffelovens §145 andre ledd om elektronisk brevbrudd, samt simpel eller grov utroskap (§275 og §276). joda • 11 years ago. ok, i Norge er vi godt beskyttet på enkelte punkter, heldigvis. men sett rett utifra EULA så stemmer det. Dessuten så er det ikke bare MS som bruker 

4. jul 2015 Seks år strafferamme De tiltalte er siktet for ulike forhold, herunder: Grovt bedrageri (§271), økonomisk utroskap (§276), hvitvasking (§317) og (konkurs)bo-unndragelse (§283). Flere av siktelsene har seks års strafferamme. Politiets ferdigstilling av etterforskning skjer fem år etter at Dagbladet sommeren 

4. nov 2015 Onsdag ble det kjent at statsadvokatene i Troms og Finnmark setter Jensen under tiltale ved Øst-Finnmark tingrett for overtredelse av straffelovens paragraf 276. Han er tiltalt for grov økonomisk utroskap mot sin avdøde kone. LES OGSÅ: Bernt Aksel Jensen tiltalt for grov økonomisk utroskap Advokatbevillingsnemnden har i løpet av 2011 vurdert suspensjon av advokatbevilling grunnet siktelse for straffbare forhold i en sak: Advokaten var siktet for overtredelse av straffelovens § 275 første og annet ledd, jf. § 276 – for grov økonomisk utroskap, straffelovens § 189 annet straffalternativ ”for i offentlige dokumenter  thai dating bristol 10. mar 2009 Stuve er tiltalt etter straffelovens paragraf 276, som gjelder grov økonomisk utroskap. Det er også vist til foregående paragraf, 275, som gjelder utroskap og har en strafferamme på tre år. Bakgrunnen for tiltalen er at Stuve i 2002 inngikk en leasingavtale med Tracktel Ltd UK på vegne av Klinikk Haugesund 30. apr 2009 korrupsjonsbestemmelsene istrafleloven § 276 a og § 276 b, reglene om økonomisk utroskap i §§ 275 og 276 samt de nå opphevede reglene om korrupsjon i offentlig tjeneste, som vil være aktuelle. Mottak av gaver kan imidlertid også tenkes å utgjøre grov uforstandi tjenesten som er strajjbart etter. 11. mar 2015 Grov utroskap. Ifølge berammingslistene til Kristiansand tingrett er styrelederen siktet etter straffelovens paragraf 276, som omhandler grov økonomisk utroskap. En forbrytelse som har strafferamme på inntil seks års fengsel. Den tidligere styrelederen har, etter det Agderposten forstår, erkjent at han ved to 2. jan 2014 Banken valgte å innfri kravet. STRAFFERAMME PÅ SEKS ÅR. I rapporten til tingretten skriver Birkeland at saken oversendes Hordaland politidistrikt grunnet mistanke om at det foreligger overtredelse av straffelovens utroskapsbestemmelse paragrafer § 275 og § 276. Utroskap og grovt utroskap kan straffes 

276. Grov utroskap straffes med fengsel inntil 6 år. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraffen. Medvirkning straffes på samme måte. Ved avgjørelsen av om utroskap er grov skal det særlig legges vekt på om handlingen har voldt betydelig økonomisk skade, om den er forøvd av offentlig tjenestemann eller noen OPPHEVETOPPHEVETOPPHEVETOPPHEVETOPPHEVETOPPHEVETOPPHEVETOPPHEVET. Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven). Anden Del. Forbrydelser. 26. kapittel. Bedrageri, utroskap og korrupsjon. 0, Overskriften endret ved lov 4 juli 2003 nr. 79. § 270. For bedrageri straffes den som i hensikt å skaffe seg  dating tromsø parkering I praksis er det gjerne bestemmelsene om utroskap i straffeloven §§ 275 og 276 som brukes ved strafforfølgning av korrupsjon i privat sektor. .. Ved grov utroskap heves strafferammen til seks år, jf. § 276. Strafferammen for aktive bestikkere som kan straffes for medvirkning til utroskap, er med andre ord langt høyere enn 4. nov 2015 Det er straffelovens paragraf 276 som anvendes i tiltalen mot den profilerte politikeren som har base i Vadsø og er valgt inn i kommunestyret for Vadsølista. Paragrafen omhandler grov økonomisk utroskap, skriver ifinnmark. Stafferammen er på seks års fengsel, pluss eventuelle bøter. Grunnlaget for tiltalen  2, 4 juli 2003 nr. 79. § 276. Grov utroskap straffes med fengsel inntil 6 år. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraffen. Medvirkning straffes på samme måte. Ved avgjørelsen av om utroskap er grov skal det legges særlig vekt på om handlingen har voldt betydelig økonomisk skade, om den er forøvd 4. juli 2003 trådte strl § 276 a-c i kraft. • Strl §§ 112-113 privat sektor: «For utroskap straffes den som i hensikt å skaffe seg eller andre en Strl § 276 b: «Grov korrupsjon straffes med fengsel inntil 10 år. Medvirkning straffes på samme måte. Ved avgjørelsen av om korrupsjonen er grov skal det blant annet legges vekt på.

Medvirkning straffes på samme måte. Under særdeles formildende omstendigheter kan bøter anvendes alene. Straff etter denne paragraf kommer ikke til anvendelse ved handling som går inn under § 255, jf. § 256 eller § 276 a, jf. § 276 b. Endret ved lover 11 mai 1951 nr. 2, 4 juli 2003 nr. 79. § 276. Grov utroskap straffes straffeloven 2005 § 372), grov økonomisk utroskap. (straffeloven 1902 § 276 og straffeloven 2005 § 391) og grov korrupsjon (straffeloven 1902 § 276 b og straffeloven 2005 § 388). De aktuelle bestemmelsene i straffeloven dekker på en god måte de former for kampfiksing som den- ne handlingsplanen retter seg mot. Tvang. finn harries date of birth Grov utroskap (§ 276). Aggravated breach of trust. Salg av gjenstand kjøpt med eiendoms-. Unlawful selling of goods bought on the forbehold mv. (§ 277, 278) hire-purchase system. Annet (§ 273-276). Other. Forbrytelse i gjeldsforhold (kapittel 27). Crime in connection with debts. Forsømmelig og uriktig bokførsel (§ 286).16. des 2011 276, grovt utroskap, medvirkning til samme forhold som tidligere sportsdirektør i Vålerenga og sportslig leder i Stabæk fotball, som ble pågrepet 30. november. Det er gjennomført ransaking på de to siktedes bopel. De befinner seg nå hos politiet og vil bli avhørt i løpet av dagen. Bakgrunnen for de to nye  4. jul 2015 forholdene i sakene, sier politiadvokat Hallvard Gardshol Bjørndal i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt til avisa. Les også:SOS Rasisme dømt for juks, fikk likevel støtte. Siktelsene omfatter brudd på paragrafene 271, 276, 317 og 283 i straffeloven, henholdsvis grovt bedrageri, økonomisk utroskap, 4. nov 2010 276 (grovt utroskap). Du ble også dømt til inndragning av kr 2 500 000. I vårt brev av XXXXXX, opplyste vi at vi ville avvente ytterligere tilsynsmessig oppfølging inntil rettskraftig dom forelå. XXXXXX lagmannsrett avsa dom i ankesaken den XXXXXX. Av domsslutningen fremgår at du ble dømt til ni måneders 

5. aug 2010 I tillegg til å være tiltalt etter straffelovens paragraf 275 og 276, som dreier seg om grov utroskap mot et firma eller en annen person, er han også tiltalt etter regnskapsloven, merverdiavgiftsloven og likningsloven. For å dekke over underslaget skal han nemlig ha ført for liten inntekt i selskapets selvangivelse.25. feb 2014 Straffeloven, § 276. Grov utroskap straffes med fengsel inntil 6 år. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraffen. Medvirkning straffes på samme måte. Ved avgjørelsen av om utroskap er grov skal det legges særlig vekt på om handlingen har voldt betydelig økonomisk skade, om den er forøvd av  sukker dating app gratis 15. nov 2016 Den tidligere banksjefen er tiltalt etter paragraf 275 og 276 om grov økonomisk utroskap. Ifølge tiltalen ligger den grove utroskapen i at banken tapte mye penger, og at banken ikke hadde etablert en god nok sikkerhet for at låntakerne hadde den nødvendige betalingsevnen. I tiltalen er det også lagt vekt på Dom avsagt 6.3.2014 i rettssak 13-193593AST-GULA/AVD2 16. des 2011 276, grovt utroskap, medvirkning til samme forhold som tidligere sportsdirektør Truls Haakonsen i Vålerenga og sportslig leder Inge André Olsen i Stabæk fotball, som ble pågrepet 30. november. "Det er gjennomført ransaking på de to siktedes bopel", skriver politiet. Lars Holter-Sørensens advokat Pål M.8. jan 2015 Pengene gikk til privat forbruk, både til ham selv og hans daværende kone. — Utroskapen anses som grov, særlig fordi den har voldt betydelig økonomisk skade. Som styreleder og ansvarlig for økonomi og regnskap, har han forsømt selskapets anliggender, sa politiadvokat Anders Johnsen om siktelsen.

28. apr 2016 I sammenheng med at Lundes stilling som statssekretær i Klima- og miljødepartementet, er det også relevant å trekke inn straffelovens § 276, 2. ledd tilsvarende gir anvisning på at § 276. Ved avgjørelsen av om utroskap er grov skal det legges særlig vekt på om handlingen har voldt betydelig økonomisk 21. des 2007 Styrelederen i det konkursslåtte T5PC, Jørn Ronnie Tagge, ble dømt til to års fengsel for grov økonomisk utroskap. Styreformannen i et av selskapene i T5PC-systemet, PWR Charge AS, Henrik Ellefsen, ble dømt til tre år og seks måneders fengsel, også for grov utroskap og brudd på regnskapsloven, går  oslo chat web Advokatfirmaet G-Partner AS Besøksadresse: Rosenkrantzgate 11A, 0159 Oslo. Utroskap/Grov utroskap. • Det ligner mye på underslag, men det særlige tillitsforholdet vil ofte være avgjørende. • Er det handlet mot ”arbeidsgivers interesse”? • Ofte vil utroskapssituasjoner medføre en skjerping av andre forhold – handlingen 16. okt 2012 Under særdeles formildende omstendigheter kan bøter anvendes alene. Straff etter denne paragraf kommer ikke til anvendelse ved handling som går inn under § 255, jf. § 256 eller § 276 a, jf. § 276 b. Endret ved lover 11 mai 1951 nr. 2, 4 juli 2003 nr. 79. § 276. Grov utroskap straffes med fengsel inntil 6 år. 2. Hvorfor skjer misligheter i enkelte kommuner - Bergen kommune276. Grov utroskap straffes med fengsel inntil 6 år. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraffen. Medvirkning straffes på samme måte. Ved avgjørelsen av om utroskap er grov skal det legges særlig vekt på om handlingen har voldt betydelig økonomisk skade, om den er forøvd av offentlig tjenestemann eller noen 

arbeids- eller oppdragsavtale eller andre bestemmelser, men også omfatter vinning ved handlinger som ut fra en helhetsvurdering må anses som illojale mot fornærmede. Straff for utroskap og grov utroskap reguleres av §§ 275 og 276 i straffeloven av 1902. Strafferammen for økonomisk utroskap er fengsel inntil tre år.Tre tiltalt for grov korrupsjon - Metal Supply NO søker elsker chords 21. aug 2014 En 42 år gammel mann bosatt i Lyngdal kommune er siktet for grov økonomisk utroskap.Jusinfo.no: Avskjed Stoltenberg og Støre for Riksrett? | steigan.no16. des 2011 Under særdeles formildende omstendigheter kan bøter anvendes alene. § 276. Grov utroskap straffes med fengsel inntil 6 år. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraffen. Medvirkning straffes på samme måte. Ved avgjørelsen av om utroskap er grov skal det legges særlig vekt på om handlingen har 

Oversettelsen av ordet utroskap mellom norsk, engelsk, spansk og svensk. Bostyret henleder Riksadvokatens oppmerksomhet spesielt på straffelovens paragraf 276 grov utroskap - og paragraf 256 - grovt underslag. Byretten fant imidlertid at de ikke kunne dømmes for bedrageri og dømte dem i stedet til henholdsvis to og Instans. Borgarting lagmannsrett - Dom. Dato. 2014-09-09. Publisert. LB-2013-147035. Stikkord. Strafferett - brudd på taushetsplikt - helsepersonelloven § 21 og § 21 a - grovt utroskap etter straffeloven § 275, jf. § 276 - heleri etter straffeloven § 317. Sammendrag. Saken gjaldt straff for uberettiget bruk og utlevering av  tips zenuwen date 9. jan 2014 Begge er tiltalt for grov korrupsjon, etter straffelovens paragraf 276 og risikerer fengsel inntil 10 år. I tillegg er de tiltalt for utroskap i 2011, noe som har en strafferamme på tre år, hvor det også kan anvendes bøter i tillegg til fengsel. Saken skal opp i Moss tingrett og det er satt av ti dager mellom 28. april og 24. nov 2004 Økokrim var igår svært tilbakeholdne med opplysninger om saken. Siktelsene gjelder grov utroskap (straffelovens paragraf 275 og 276) og såkalt «investorbedrageri» (straffelovens paragraf 274). Grov utroskap har en strafferamme på inntil seks år, mens brudd på «investorbedrageri»-paragrafen kan føre til  4. jul 2015 Siktelsene omfatter brudd på paragrafene 271, 276, 317 og 283 i straffeloven, henholdsvis grovt bedrageri, økonomisk utroskap, hvitvasking og unndragelse fra konkursbo. SOS Rasisme er tidligere dømt for medlemsjuks to ganger og dømt til å tilbakebetale over 16 millioner kroner i sivile rettssaker.22. sep 2010 Påførte kvinne milliongjeld. Det alvorligste punktet i tiltalen går på grov økonomisk utroskap ( Straffeloven § 275 første og annet ledd jf. § 276), hvor 29-åringen påførte en steinkjerkvinne milliongjeld. LES OGSÅ: Kvinnesvindleren for retten. De to var samboere da han opprettet et enmannsforetak i hennes 

4. jul 2015 Grov utroskap: “§276. Grov utroskap straffes med fengsel inntil 6 år. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraffen. Medvirkning straffes på samme avgjørelsen av om utroskap er grov skal det legges særlig vekt på om handlingen har voldt betydelig økonomisk skade, om den er forøvd av v/partner Helge Kvamme, Nasjonal leder, PwC - NHO Transport r dame søker parkering Gransking av Eiendomsforvaltningen i Bærum kommuneDomstol: Oslo tingrett. Rettsmøtetype: Hovedforhandling Saksnr: 12-197931MED-OTIR/04. Sakstype: Vanlig straffesak. Saken gjelder: Utroskap, grovt (§ 276) mv. Parter: Anonymisert Advokater: Trude Stanghelle - Anna Nielsen; Ellen Holager Andenæs; Jan Erik Teigum Bistandsadvokat: Tone Bjørn 23. nov 2004 Økokrim bekrefter overfor NTB at flere er siktet, og at siktelsen gjelder grov utroskap (straffelovens paragraf 275 og 276) og såkalt «investorbedrageri» (straffelovens paragraf 274). Grov utroskap har en strafferamme på inntil seks år, mens brudd på «investorbedrageri»-paragrafen kan føre til fengsel i inntil Boet har anmeldt styreleder Anders Ivar Olsen for en rekke grove lovbrudd, herunder blant annet grov utroskap, brudd på regnskapslovgivningen, dokumentforfalskning og bounndragelse m.v.. Økokrim igangsatte etterforskning 276 med grunnlag i at han handlet mot selskapets tarv da han i mai 2009 overdro aksjer og 

Bokkilden

27. jan 1999 STRAFFERETTSLIG KORRUPSJON. Med vekt på utilbørlighetsvilkåret i straffeloven § 276a .. ansatte i kommunen ble etterforsket for korrupsjon, utroskap, bedrageri, regnskapsjuks og skatteunndragelser. . grovt anslått at korrupsjonen i Afrika koster 150 milliarder dollar i året.25. Det betales fortsatt 4. jul 2015 Siktelsene omfatter brudd på paragrafene 271, 276, 317 og 283 i straffeloven, henholdsvis grovt bedrageri, økonomisk utroskap, hvitvasking og unndragelse fra konkursbo. SOS Rasisme er tidligere dømt for medlemsjuks to ganger og dømt til å tilbakebetale over 16 millioner kroner i sivile rettssaker. best local dating apps A var tiltalt for grov korrupsjon, jf. straffeloven §§ 276 a og 276 b, og grov utroskap, jf. straffeloven §§ 275 og 276. Under etterforskingen i korrupsjonssaken ble det benyttet kommunikasjonskontroll i form av telefonavlytting og lydopptak. Politiet ønsket å føre dette som bevis både i forhold til tiltalen om grov korrupsjon og i Hans Eirik Olav er siktet for grovt utroskap og merverdiavgiftsbedrageri, jfr oppdatert siktelse inntatt i dok 5.19 Det er siktelsens post I- påstanden om grov utroskap - som antas relevant for beslagsspørsmålene. Økokrim tar ut siktelse etter en annen bestemmelse - strl § 276 om utroskap - der man legger til grunn at Thule  Fins det utro tjenere der ute? - NFOGMmellom korrupsjon i offentlig og privat sektor. Grov korrupsjon er behandlet i forslaget til ny straffeloven § 276 b. Departementet foreslår en egen bestemmelse (ny straffeloven § 276 c) mot påvirkningshandel. Ved melsene om utroskap i straffeloven som brukes ved strafforfølgning av korrupsjon i privat sektor. Andre.

Bestemmelsene om korrupsjon er inntatt i straffeloven kapittel 26 om ”Bedrageri, utroskap og korrupsjon”. Strl. § 276a regulerer simpel korrupsjon. Straffeloven § 276b regulerer grov korrupsjon og straffeloven § 276c er en bestemmelse mot påvirkningshandel. Bestemmelsen om påvirkningshandel har mange likhetstrekk Stri. § 276 lyder: «Grov utroskap straffes med fengsel inntil 6 år. Bøter kan anvendes sammen med fengsels straffen. Medvirkning straffes på samme måte. Ved avgjørelsen av om utroskap er grov skal det legges særlig vekt på om handlingen har voldt betydelig økonomisk skade, om den er forøvd av offentlig tjenestemann  finne ny kjæreste 23. sep 2011 Førstestatsadvokat Bård Thorsen mener at grov korrupsjon har store negative konsekvenser for samfunnet og derfor må straffes hardere enn annen økonomisk utroskap. – Ingenting tyder på anger. – Påtalemyndigheten ser at ved å la seg korrumpere har Hermansen begått et alvorlig tillitsbrudd mot Du må be til Gud. Nei, da. Men går det ikke an å få ny nøkkelen også skifter du lås? Anonym poster: 2cb00093c8e4102328a47b9d9fe18a3e. Tips en venn. Send til e-post: Fra e-post: Melding: Kode, Vennligst skriv inn anti-SPAM-koden du ser nedenfor. 2013-1-15 Borgarting lagmannsrett. Publisert 11. mai 2012. Straffeloven § 276 (grov utroskap), § 271 (grovt bedrageri),. Del på facebook · Del på twitter Skriv ut Tips en venn. Fant du det du var på jakt etter?*. Ja.13. des 2011 276, grovt utroskap, medvirkning til samme forhold som tidligere sportsdirektør i Vålerenga og sportslig leder i Stabæk fotball, som ble pågrepet 30. november. Det er gjennomført ransaking på de to siktedes bopel. De befinner seg nå hos politiet og vil bli avhørt i løpet av dagen. Bakgrunnen for de to nye 

19. okt 2012 Tiltalen ble tatt ut i slutten av forrige uke, og anklager mannen for brudd på straffelovens paragrafer 275 og 276 om grovt økonomisk utroskap. Mannen er dessuten tiltalt for brudd på regnskapsloven, ligningsloven og merverdiavgiftsloven. Ifølge tiltalen skal den tidligere daglige lederen i perioden desember her i Norge. Likevel har vi også problemet her i landet, og flere tilfeller har kommet frem i lyset i de senere år. Tidligere ble strafferammen utmålet etter grovt utroskap ved korrupsjon etter strl. § 275, jf. § 276, se Rt. 2001-227 (Statoilsaken). Selv om korrupsjon alltid har eksistert i noen grad her til lands, har antall saker  elske miles consultation 6. sep 2011 Økonomisjef Harald Mårnes, Korgen og kontorsjef Rolf Fjellstad for brudd på straffbestemmelser i straffelovens kapitel 26 om bedrageri, utroskap og korrupsjon. Samfunnspartiet ønsker da spesielt at politiet vurderer/etterforsker deres ulovligheter opp mot straffelovens §§ 275, 276, 276a og b.30. aug 2016 276 (grov utroskap) b. straffeloven § 276a første ledd bokstav a), jf. § 276b (passiv grov korrupsjon) c. straffeloven § 276a første ledd bokstav b), jf. § 276b (aktiv grov korrupsjon), sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd, til fengsel i 4 – fire – år. Han tilkommer et varetektsfradrag på 19 – nitten – dager. 12 Sep 2017 - 3 minKomikeren Roman Atwood satte opp et skjult kamera og lurte kjæresten sin ved å fortelle 12. jan 2004 Av Jan Erik Bjørn. Tiltalen bygger på straffelovens paragraf 276 som omfatter grov økonomisk utroskap. Solheim skal ha en gjeld på 3.8 millioner kroner til Norsk Tipping og Rikstoto, av dette 2.7 millioner til sistnevnte. Det ble spilt for store summer i den lille dagligvarebutikken Joker Hop utenfor Bergen.

14. mar 2016 Straffelnyen § 275 første og annet ledd if $276 forihensikt å skaffe seg eller andre en uberettigetvinning eller å skade, å ha forsømten idetutroskapen anses som grov, særlig fordi handlingen har voldt betydelig økonomisk skade, den erforøvet av . grovt utroskap fortilsammen kr. 1745 102,- mens post II 2. jul 2015 beløp. III Straffeloven § 275 første og annet ledd jf § 276 for i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning eller å skade, å ha forsømt en annens anliggender som han styrte eller hadde tilsyn med eller handlet mot den annens tarv, idet utroskapen anses som grov, særlig fordi handlingen har voldt  gammel stygg dame 24. apr 2012 Medvirkning til grovt utroskap straffes på samme måte jf. § 276 første ledd, annet punktum. 2.8 De nye bestemmelsene i straffeloven 2005. Den nye bestemmelsen om økonomisk utroskap finnes i straffeloven av 20. mai 2005 nr. 28, § 390. Den straffbare handlingen er uttrykt som ”handler mot en annens.23. jun 2009 Straffeloven § 271 (grovt bedrageri) § 276 (grov utroskap) og aksjeloven § 19-1. Del på facebook · Del på twitter Skriv ut · Tips en venn. Fant du det du var på jakt etter?*. Ja. Nei. Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre nettstedet. Vi besvarer kun spørsmål som gjelder nettsidens innhold  4. jul 2015 Økokrim mistenker at forretningsmannen kan ha tappet penger fra et regionalt selskap med betydelig offentlig eierskap.27. okt 2010 "Tiltalebeslutningen gjelder brudd på straffeloven §275 første og annet ledd jf § 276, grovt økonomisk utroskap, ved salg av aksjer til underpris. Utroskapen gjelder verdier for Her mener statsadvokat Elisabeth Deinboll at Berge Gerdt Larsen skal ha begått grovt skattesvik. I pressemeldingen fremgår det 

18. jan 2007 Økokrims Lars Stoltenberg presenterte tiltalen på en pressekonferanse i ettermiddag: Ivar T. Henriksen (68) er tiltalt for grov økonomisk utroskap og grov korrupsjon for minst 60 millioner kroner. DEL. Ivar T. Henriksen er tiltalt etter flere ledd i Straffelovens paragraf 275 og 276, for grov økonomisk korrupsjon Fins det utro tjenere der ute? - NFOGM love solid clothing Bråk rundt Gunnarsons overgang - Fotball - Norsk - VG Nett Debatt4. mar 2016 Straffeloven (1902) § 276 jf § 275 første ledd jf annet ledd for i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning eller å skade, å ha forsømt en annens anliggender som han styrte eller hadde tilsyn med eller handlet mot den annens tarv, idet utroskapen anses som grov, særlig fordi handlingen har voldt  4. nov 2015 Bakgrunnen er disponeringer Jensen gjorde da han var gift med Alzheimer-rammede Anne Strifeldt.4. nov 2015 Jensen må møte i retten 9. februar neste år. Han er tiltalt for grov økonomisk utroskap.

Uten å kunne vise til noe statistikk, så kjenner jeg jo mange folk, og folk opplever eller begår utroskap i hele tida, også folk man minst venter det fra. .. (i grove trekk) Dette er ett instinkt som er så og si utvasket hos oss menesker. Når det er sagt, så skal det sies att det finnes monogame arter i naturen.29. apr 2009 Straffeloven § 276, jf. § 275. A (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Henrik Horn). Dommere: Skoghøy, Stabel, Indreberg, Endresen, Gussgard. Saken gjaldt to tilfeller av domfellelse for grov utroskap – straffeloven § 276, jf. § 275. Anken rettet seg i første rekke  homse navn 27. okt 2010 Bergensinvestoren er tiltalt for grov utroskap og tiltalen gjelder verdier for minst 20 millioner kroner. "Tiltalebeslutningen gjelder brudd på straffeloven §275 første og annet ledd jf § 276, grovt økonomisk utroskap, ved salg av aksjer til underpris. Utroskapet gjelder verdier for minst 20.500.000 kroner", ifølge i Det er nærliggende her å peke på at straffelovens § 276, 1. ledd tilsvarende gir anvisning på at. ”Grov utroskap straffes med fengsel inntil 6 år. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraffen. Medvirkning straffes på samme måte. Ved avgjørelsen av om utroskap er grov skal det særlig legges vekt på om handlingen har  1. des 2009 grovt skattesvik (ligningsloven § 12-2 jf § 12-1 nr 1 a) og grov utroskap (straffeloven §. 275 jf § 276). Anmeldelsen knytter seg til DNO´s overtakelse av alle aksjene i IOT. Anmeldelsen baserer seg på en forutsetning om at BGL var den reelle eier og / eller kontrollerte selskapet Norden som var involvert i IOT 276c. Det er tatt utgangspunkt i dommene, og domstolenes vurderinger er ofte gjengitt. Samlingen inneholder også vedtatte forelegg for korrupsjon utstedt av .. Grov utroskap. Det ble også begått grov utroskap overfor Neas og Under- visningsbygg. En tidligere kollega (E) av A utstedte gjennom sitt enkeltmannsforetak 

11. mar 2015 Mannen i 40-årene er siktet for, og har erkjent, underslag av i alt 1,3 millioner kroner fra en klientkonto i meglerselskapet. Den tidligere styrelederen er siktet etter straffelovens paragraf 276, som omhandler grov økonomisk utroskap, en forbrytelse som har strafferamme på inntil seks års fengsel. annonse 27. mar 2012 Tidligere banksjef Øyvind Tveide i Vegårshei Sparebank skal ha forfalsket papirer og underskrifter, og lånt ut penger til personer som ikke hadde noen mulighet til å betjene lånene. Han er siktet etter straffelovens paragraf 276, som gjelder grov utroskap. Strafferammen for dette er fengsel inntil seks år. bifil mann 30. jun 2011 Statsadvokatene i Hordaland har 16. juni 2011 tatt ut ny tiltalebeslutning mot den bergenske investoren. Denne utvider og erstatter den tidligere tiltalebeslutningen, fra høsten 2010. «Tiltalebeslutningen gjelder nå to tilfeller av brudd på straffeloven §275 første og annet ledd jf. § 276, grovt økonomisk 16. okt 2012 Under særdeles formildende omstendigheter kan bøter anvendes alene. Straff etter denne paragraf kommer ikke til anvendelse ved handling som går inn under § 255, jf. § 256 eller § 276 a, jf. § 276 b. Endret ved lover 11 mai 1951 nr. 2, 4 juli 2003 nr. 79. § 276. Grov utroskap straffes med fengsel inntil 6 år. 23. jun 2009 Straffeloven § 271 (grovt bedrageri) § 276 (grov utroskap) og aksjeloven § 19-1. Del på facebook · Del på twitter Skriv ut · Tips en venn. Fant du det du var på jakt etter?*. Ja. Nei. Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre nettstedet. Vi besvarer kun spørsmål som gjelder nettsidens innhold Bråk rundt Gunnarsons overgang - Fotball - Norsk - VG Nett Debatt

Ansatt tok 9,5 millioner kroner - Bergens Tidende

A var tiltalt for grov korrupsjon, jf. straffeloven §§ 276 a og 276 b, og grov utroskap, jf. straffeloven §§ 275 og 276. Under etterforskingen i korrupsjonssaken ble det benyttet kommunikasjonskontroll i form av telefonavlytting og lydopptak. Politiet ønsket å føre dette som bevis både i forhold til tiltalen om grov korrupsjon og i 11. mar 2015 Grov utroskap. Ifølge berammingslistene til Kristiansand tingrett er styrelederen siktet etter straffelovens paragraf 276, som omhandler grov økonomisk utroskap. En forbrytelse som har strafferamme på inntil seks års fengsel. Den tidligere styrelederen har, etter det Agderposten forstår, erkjent at han ved to  abrir o kontakt no reaper 276. Grov utroskap straffes med fengsel inntil 6 år. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraffen. Medvirkning straffes på samme måte. Ved avgjørelsen av om utroskap er grov skal det legges særlig vekt på om handlingen har voldt betydelig økonomisk skade, om den er forøvd av offentlig tjenestemann eller noen 16. okt 2012 Under særdeles formildende omstendigheter kan bøter anvendes alene. Straff etter denne paragraf kommer ikke til anvendelse ved handling som går inn under § 255, jf. § 256 eller § 276 a, jf. § 276 b. Endret ved lover 11 mai 1951 nr. 2, 4 juli 2003 nr. 79. § 276. Grov utroskap straffes med fengsel inntil 6 år. Oversettelsen av ordet utroskap mellom norsk, engelsk, spansk og svensk. Bostyret henleder Riksadvokatens oppmerksomhet spesielt på straffelovens paragraf 276 grov utroskap - og paragraf 256 - grovt underslag. Byretten fant imidlertid at de ikke kunne dømmes for bedrageri og dømte dem i stedet til henholdsvis to og 14. mar 2016 Straffelnyen § 275 første og annet ledd if $276 forihensikt å skaffe seg eller andre en uberettigetvinning eller å skade, å ha forsømten idetutroskapen anses som grov, særlig fordi handlingen har voldt betydelig økonomisk skade, den erforøvet av . grovt utroskap fortilsammen kr. 1745 102,- mens post II 

5. mar 2016 Mannen som da var ansatt i Salangen kommune ble siktet for grov utroskap etter paragraf 276 i straffeloven. Ifølge politiadvokat Mona Madsen er han siktet for å tilegne seg IKT-utstyr til en samlet verdi av 1,3 millioner kroner fra Salangen kommune i perioden 2007 til 2014. – I denne saken blir det grovt 2, 4 juli 2003 nr. 79. § 276. Grov utroskap straffes med fengsel inntil 6 år. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraffen. Medvirkning straffes på samme måte. Ved avgjørelsen av om utroskap er grov skal det legges særlig vekt på om handlingen har voldt betydelig økonomisk skade, om den er forøvd  disabled dating match A var tiltalt for grov korrupsjon, jf. straffeloven §§ 276 a og 276 b, og grov utroskap, jf. straffeloven §§ 275 og 276. Under etterforskingen i korrupsjonssaken ble det benyttet kommunikasjonskontroll i form av telefonavlytting og lydopptak. Politiet ønsket å føre dette som bevis både i forhold til tiltalen om grov korrupsjon og i 4. jul 2015 Seks år strafferamme De tiltalte er siktet for ulike forhold, herunder: Grovt bedrageri (§271), økonomisk utroskap (§276), hvitvasking (§317) og (konkurs)bo-unndragelse (§283). Flere av siktelsene har seks års strafferamme. Politiets ferdigstilling av etterforskning skjer fem år etter at Dagbladet sommeren  Grove bedragerier. - Regnskapsovertredelser. - Konkurransekriminalitet. - Konkurskriminalitet. - Skatte-, avgifts- og tollunndragelser. - Kriminalitet knyttet til .. 276. Grov utroskap straffes med fengsel inntil 6 år. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraffen. Medvirkning straffes på samme måte. Ved avgjørelsen av om Tips en venn. Send til e-post: Fra e-post: Melding: Kode, Vennligst skriv inn anti-SPAM-koden du ser nedenfor. 2013-1-15 Borgarting lagmannsrett. Publisert 11. mai 2012. Straffeloven § 276 (grov utroskap), § 271 (grovt bedrageri),. Del på facebook · Del på twitter Skriv ut Tips en venn. Fant du det du var på jakt etter?*. Ja.

Du må be til Gud. Nei, da. Men går det ikke an å få ny nøkkelen også skifter du lås? Anonym poster: 2cb00093c8e4102328a47b9d9fe18a3e.9. jan 2014 Begge er tiltalt for grov korrupsjon, etter straffelovens paragraf 276 og risikerer fengsel inntil 10 år. I tillegg er de tiltalt for utroskap i 2011, noe som har en strafferamme på tre år, hvor det også kan anvendes bøter i tillegg til fengsel. Saken skal opp i Moss tingrett og det er satt av ti dager mellom 28. april og  x finne en kjæresten 256 (grovt underslag) og strl. § 275, jf. 276 (grov utroskap). Foretaksstraff i medhold av strl. § 48 a er også aktuelt, jf. annet ledd som bestemmer at stiftelser omfattes av begrepet foretak i første ledd. GENERELT OM BAKGRUNNEN FOR ANMELDELSEN. Straffeforfølgning er ikke noe mål i seg selv. Men etter seks års arbeid, Oversettelsen av ordet utroskap mellom norsk, engelsk, spansk og svensk. Bostyret henleder Riksadvokatens oppmerksomhet spesielt på straffelovens paragraf 276 grov utroskap - og paragraf 256 - grovt underslag. Byretten fant imidlertid at de ikke kunne dømmes for bedrageri og dømte dem i stedet til henholdsvis to og  4. nov 2015 Bakgrunnen er disponeringer Jensen gjorde da han var gift med Alzheimer-rammede Anne Strifeldt.2. jul 2015 beløp. III Straffeloven § 275 første og annet ledd jf § 276 for i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning eller å skade, å ha forsømt en annens anliggender som han styrte eller hadde tilsyn med eller handlet mot den annens tarv, idet utroskapen anses som grov, særlig fordi handlingen har voldt 

Det er gjort gjeldende at lagmannsretten har anvendt straffeloven tredje ledd uriktig når den bare dømte Øverbø for brudd på 276 a, jf. 276 b medvirkning til grov korrupsjon, og ikke også for brudd på 275, jf. 276 grov utroskap. Lagmannsrettens dom må derfor oppheves. Subsidiært er det anført at det er utmålt for lav straff.256 (grovt underslag) og strl. § 275, jf. 276 (grov utroskap). Foretaksstraff i medhold av strl. § 48 a er også aktuelt, jf. annet ledd som bestemmer at stiftelser omfattes av begrepet foretak i første ledd. GENERELT OM BAKGRUNNEN FOR ANMELDELSEN. Straffeforfølgning er ikke noe mål i seg selv. Men etter seks års arbeid,  sukker banan Grove bedragerier. - Regnskapsovertredelser. - Konkurransekriminalitet. - Konkurskriminalitet. - Skatte-, avgifts- og tollunndragelser. - Kriminalitet knyttet til .. 276. Grov utroskap straffes med fengsel inntil 6 år. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraffen. Medvirkning straffes på samme måte. Ved avgjørelsen av om 28. apr 2016 I sammenheng med at Lundes stilling som statssekretær i Klima- og miljødepartementet, er det også relevant å trekke inn straffelovens § 276, 2. ledd tilsvarende gir anvisning på at § 276. Ved avgjørelsen av om utroskap er grov skal det legges særlig vekt på om handlingen har voldt betydelig økonomisk  4. nov 2015 Jensen må møte i retten 9. februar neste år. Han er tiltalt for grov økonomisk utroskap.30. apr 2009 korrupsjonsbestemmelsene istrafleloven § 276 a og § 276 b, reglene om økonomisk utroskap i §§ 275 og 276 samt de nå opphevede reglene om korrupsjon i offentlig tjeneste, som vil være aktuelle. Mottak av gaver kan imidlertid også tenkes å utgjøre grov uforstandi tjenesten som er strajjbart etter.

Fins det utro tjenere der ute? - NFOGMBestemmelsene om korrupsjon er inntatt i straffeloven kapittel 26 om ”Bedrageri, utroskap og korrupsjon”. Strl. § 276a regulerer simpel korrupsjon. Straffeloven § 276b regulerer grov korrupsjon og straffeloven § 276c er en bestemmelse mot påvirkningshandel. Bestemmelsen om påvirkningshandel har mange likhetstrekk  omegle chat norge 6. sep 2011 Økonomisjef Harald Mårnes, Korgen og kontorsjef Rolf Fjellstad for brudd på straffbestemmelser i straffelovens kapitel 26 om bedrageri, utroskap og korrupsjon. Samfunnspartiet ønsker da spesielt at politiet vurderer/etterforsker deres ulovligheter opp mot straffelovens §§ 275, 276, 276a og b.4. jul 2015 Siktelsene omfatter brudd på paragrafene 271, 276, 317 og 283 i straffeloven, henholdsvis grovt bedrageri, økonomisk utroskap, hvitvasking og unndragelse fra konkursbo. LES MER: SOS Rasisme siktet for bedrag og falsk forklaring. Dobbeltdømt. SOS Rasisme er tidligere dømt for medlemsjuks to ganger  og grov økonomisk utroskap (straffeloven § 275 jf § 276) til verdier for til sammen 70 millioner kroner. I følge tiltalen skal den tidligere vannverkssjefen grovt ha utnyttet sitt verv til å skaffe seg betydeiige økonomiske fordeler. 0 SINTEF Petroleumsforskning AS. I februar 2007 tok ØKOKRIM ut tiltale for grov korrupsjon mot en 16. jun 2015 Det er tatt ut en foreløpig siktelse mot vedkommende for brudd på straffelovens paragraf 275 og 276. Begge handler om utroskap. Den første har en strafferamme på tre år. Den andre handler om grov utroskap der strafferammen er fengsel i inntil seks år. Når siktelsen omhandler grov utroskap har det blant 

call and put option values

opteck binary options education_center